Vikten av att lyckas

Att ställa ut på en mässa är kanske den största enskilda sälj- och marknadsföringsaktivitet som ditt företag gör under hela året. Investeringen måste löna sig och den ska kunna motiveras genom hela organisationen. En bra planering är A och O för att du ska lyckas.

Hur börjar jag?

Utse en mässansvarig och en arbetsgrupp, bestående av till exempel marknadsföringsansvarig, säljchef, och affärsområdeschef.
Tillsammans sätter ni ihop en brief som ska svara på bland annat
följande frågor: varför ställer vi ut, vad är syftet med vårt deltagande och hur passar mässan in i vår försäljningsstrategi och vårt varumärkesbyggande.

Upplevelser påverkar köpbeslut

Idag räcker det inte att berätta om produkterna och deras egenskaper
–du måste också förmedla en känsla eller upplevelse av vad produkten och företaget har att erbjuda. Mässmontern är ett utmärkt forum för detta, inte bara genom dess utformning, design och budskap, utan också genom aktiviteter i montern och det bemötande besökarna får.

Våra projekt

Den perfekta montern

Att skapa den perfekta montern kan vara komplext. Det är många aspekter att ta hänsyn till – såväl upplevelsemässiga som praktiska. Genom att anlita en partner som kan ta dig hela vägen från tanke till handling – från idéarbetet till det praktiska – skapar du de bästa förutsättningarna för att lyckas.