Malmberg – AgriTechnica 2015

Storlek: 6×6,5 m
Mässa: AgriTechnica 2015, Hannover

Malmberg är ett miljöteknikbolag med kompletta lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Ett femte generationens familjeföretag med över 150 års erfarenhet och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

Agritechnica i Hannover, Tyskland är en världens största mässor för lantbruk med nästan 3000 utställare. Lantbruk har enorma energiresurser som omvandlas till miljövänlig energi med hjälp av biogasanläggningar från Malmberg. Expoline fick åter förtroendet att designa och bygga montern på Agritechnica.