Diab – JEC 2017

Storlek: 9×5,5 m
Mässa: JEC 2017, Paris

DIAB är en global marknadsledare inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial till olika typer av kompositkonstruktioner.
Temat för montern på JEC 2017 var ”Imagine”. Inget är omöjligt när det gäller applikationer och konstruktion.

Trots det mindre formatet, kunna vi skapa en monter som i konstruktion, utformning och innehåll speglade temat.
Vi arbetade med mjuka former och starka budskap på väggarna. Besökarna var många och de dröjde sig kvar länge i montern vilket skapade många goda möten.