Rollco HI 2017 och Teknologia 2017

Storlek: HI 10×6 m och Teknologia 9×6 m

Mässa: HI 2017 Danmark och Teknologia 2017 Finland

Rollco är specialiserade på komponenter till linjära förflyttningar och automationslösningar till industrin. Målsättning är att hjälpa kunderna att göra sina produkter bättre och konkurrenskraftiga.

Under 2017 fick vi förtroendet att utveckla ett nytt monterkoncept som skulle lanseras på HI-mässan i Danmark tätt följd av Teknologia i Finland. Konceptet bygger på skalbarhet både på bredden och höjden. Materialvalet och det grafiska uttrycket skulle spegla det ”nya” Rollco. Viktigt var också möjligheten att skapa utrymmen för möten med kunderna på ett naturligt sätt.