Nederman Automässan 2017

Storlek: 13×6 m

Mässa: Automässan 2017

Fordonsavgaser och svetsrök, slipdamm och oljespill är bara några av de hälsofaror som förekommer i bilverkstäder. Effektiv hantering av olika medier som olja och vätskor är avgörande för verksamhetens lönsamhet. Nederman hjälper företag hela vägen från förstudie och planering till installation, utbildning, service och underhåll.

Vi fick i uppdrag att skapa en monter som visar Nedermans hela bredd på produkter och lösningar för autobranschen. Utmaningen var att försöka hitta en balans mellan produkter och miljöer på en relativt begränsad yta. Samt hitta ett visuellt uttryck som kändes modernt och rätt i branschen.