Expoline och hållbarhet

Att arbeta hållbart innebär positiva effekter för alla. För oss som arbetar här, för våra kunder och för samhället i stort.
Det låter kanske mycket men det är vad vi måste tro på och arbeta för.

Anledning till att vi gör detta är enkel. Vi som företag tjänar på att arbeta hållbart. Hållbarhet är bra i form av ett stärkt varumärke och bättre processer samt gladare och friskare medarbetare.

Att tänka långsiktigt utifrån ett större perspektiv som inbegriper ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer är inte något nytt. Det är vad som kallats sunt förnuft sedan lång tid tillbaka.

Och det är just det sunda förnuftet vi ska försöka använda så mycket som det någonsin går i vårt arbete med hållbarhet.

Vi har en bred verksamhet och har identifierat 5 fokusområden där vi tror att vi kan påverka både människor och miljön. Genom det här arbetet så vill vi göra skillnad och bidra till en bättre värld.

Logistik

Vi strävar efter att optimera all vår logistik genom samlastning och komprimering av allt gods. Vi monterar ner allt i smådelar och packar ner det i platta paket. På det sättet sparar vi både plats och på miljön. Vi arbetar också med logistikpartners som är CSR certifierade och som delar vår syn på hållbarhet och miljötänk. Vi försöker också utnyttja vårt nätverk utomlands när det gäller montering och demontering av våra montrar.

Arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Detta gäller både när vi är på hemmaplan och när vi är ute och arbetar på mässorna. Det innebär att vi ska ha en god arbetsmiljö när det gäller buller, ljus, luft och personlig säkerhet. Vi ska också ha rätt utbildning och rätt utrustning för det arbete vi ska utföra.  En del i detta arbete är att vi försöker göra en riskanalys inför varje nytt moment.

Materialval

Vi strävar efter att alla produkter vi använder i vår dagliga drift ska vara miljömärkta med Svanen eller Bra Miljöval. Det gäller allt från diskmedel till målarfärg. Vi vill också minska vår totala mängd avfall och vi försöker också sortera vårt avfall. Vi arbetar med ett montersystem i aluminium som återanvänds gång efter gång.  Genom ständigt underhåll på alla delar i montersystemet så förlänger vi livslängden på det.

Produktion

Vi försöker dokumentera allt vi gör och hur vi gör det. Dels för att spara tid och resurser inför framtiden. Men också för att sprida kunskapen vidare om de olika momenten i vår produktion. Att samordna vår arbetsinsats gör att vi sparar tid, pengar och inte minst på oss själva. Detta kan vi göra genom att ha ordning och reda i vår produktionsavdelning. Men också genom att utnyttja personalens kunskap och erfarenhet.

Vår anläggning

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är hur vi använder och hanterar vår egen fastighet. Att vi sorterar både hushållssopor och byggavfall är en självklarhet. Vi arbetar även med att minska vår energiförbrukning genom att aktivt försöka ändra vårt beteende när det gäller användning av värme, kyla, el och vatten. Kontinuerligt så försöker vi också hålla ordning på vår fastighet och uppdatera t. ex. ljuskällor och andra förbrukningsdetaljer till mer miljövänliga alternativ.

Vi tror på en hållbar utveckling

Vårt globala samhälle förbrukar i snabb takt jordens resurser med stor miljöpåverkan som följd.
Vi på Expoline är en del av helheten och vill därför också vara en del av lösningen.
Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete så hör gärna av dig till oss så berättar vi mer .