VAD FINNS DET?

Rollups

Snabba och enkla att sätta upp – du får upp ditt budskap på 30 sekunder.
Perfekt när du behöver sätta upp och ta ner ditt budskap ofta.

Diskar och transportboxar

Dina kunder kan samlas kring disken under dagen och när ni är färdiga kan ni snabbt och lätt göra det till en transportbox som rymmer både bilder och tillbehör.

Pop-ups och bildväggar

En stor bildvägg är det perfekta valet om du vill skapa extra uppmärksamhet.
Med en pop-up från oss sätter du snabbt och enkelt upp en stor bild.

Tillbehör

Som komplement till våra marknadsföringsdisplayer finns andra produkter.
Här hittar du bland annat Ipad-ställ, broschyrställ och mycket annat.

HUR GÖR MAN?

Oavsett monterns storlek så är bra planering A och O för att lyckas.
Tänk noga igenom syftet med mässan och försök ha svar på följande frågor:
varför ställer vi ut, vad är syftet med vårt deltagande och hur passar just denna mässan in i vår försäljningsstrategi och vårt varumärkesbyggande.

Idag så räcker det inte bara att berätta om produkterna och deras egenskaper.
Man måste också försöka förmedla en känsla eller en upplevelse av vad
företaget har att erbjuda. Det personliga mötet är minst lika viktigt i en mindre monter som i en större.

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ?

Använd ett starkt tema, en röd tråd–det ger ett starkare intryck. Ha inte för många budskap. Försök relatera eventuella aktiviteter till företaget och dess erbjudande. Montern och närvaron ska dra åt samma håll. Bemötandet ska stämma överens med företagets värderingar.

Monterns form och färg ska följa företagets grafiska form. Försök utmana fler sinnen hos besökaren för att förhöja upplevelsen. Och som alltid är det personalen som står i montern som är den enskilt största anledningen till framgång–utbilda och förbered dem innan mässan.